Prof. Dr. NURAY ÖZER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. NURAY ÖZER

T: (0282) 250 2078

M nozer@nku.edu.tr

W nozer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 1985-1990
Tez: İstanbul ve çevresinde bazı kesme çiçek türlerinde görülen fusarium türlerinin tesbiti, dağılışları, morfolojik özellikleri ve patojeniteleri üzerinde bir araştırma (1990)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTES
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 1983-1985
Tez: Değişik Konsantrasyonlardaki Besin Solusyonlarının Soya Fasulyesinde Soya Fasulyesi Mozaik Virüsü (Soybean Mosaic Virus) ne Etkileri ve Bitkilerde Meydana Gelen Fizyolojik Değişiklikler (1985)
Lisans
Üniversite: ANKARA
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 1983
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Başlangıç
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
2005-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1999-2005
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1991-1999
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJİ
1990-1991
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA / FİTOPATOLOJI
1985-1990
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
2006-
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
1997-2006
Bölüm Bşk. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
1991-1996
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HAZARHUN G., ÖZER N., Control of sunflower downy mildew Plasmopara halstedii with antagonistic fungi, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, vol. 81, pp. 91-97, 2016.
Özgün Makale Biosis Previews
2. ÖZER N., ARIN L., Evaluation of fungal antagonists to control black mold disease under field conditions and to induce the accumulation of antifungal compounds in onion following seed and set treatment, CROP PROTECTION, vol. 65, pp. 21-28, 2014.
Özgün Makale SCI
3. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., MARTIGNONI D., ALEANDRI M. . P., TIMPERIO A. M., MAGRO P., CHILOSI G., T Resveratrol accumulation and polygalacturonase inhibition during infection of grape berries by Botrytis cinerea, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 96, pp. 261-269, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., NAFİZ D., Sensitivity of Botrytis cinerea isolates against some fungicides used in vineyards, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol. 11, pp. 1892-1899, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. CENGİZ Ö., ERHAN S., LERZAN Ö., ÖZER N., The development of powdery mildew tolerant grape cultivars with standard quality characteristics by cross breeding, AFRICAN JOURNAL OF AGRICALTURAL RESEARCH, vol. 7, pp. 1374-1380, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ÖZER N., Screening for fungal antagonists to control black mold disease and to induce the accumulation of antifungal compounds in onion after seed treatment, BIOCONTROL, vol. 56, pp. 237-247, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., NAFİZ D., Analysis of polygalacturonase enzyme production in isolates of Botrytis cinerea sensitive to different fungicides used in vineyards, JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, vol. 158, pp. 744-749, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. ÖZER N., KOÇ M., DER B., The sensitivity of Aspergillus niger and Fusarium oxysporum f sp cepae to fungistasis in onion growing soils, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 91, pp. 401-410, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., Biological control of onion basal rot disease using Trichoderma harzianum and induction of antifungal compounds in onion set following seed treatment, CROP PROTECTION, vol. 27, pp. 330-336, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
10. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., The ability of plant composts leachates to control black mould Aspergillus niger and induce the accumulation of antifungal compounds in onion following seed treatment, BIOCONTROL, vol. 51, pp. 229-243, 2006.
Özgün Makale SCI
11. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., GABRİELE C., PAOLO M., Resistance to Fusarium basal rot of onion in greenhouse and field and associated expression of antifungal compounds, PHYTOPARASITICA, vol. 32, pp. 388-394, 2004.
Özgün Makale SCI
12. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., Seedborne fungi in Hungarian vetch and their transmission to the crop, PLANT PATHOLOGY JOURNAL, vol. 3, pp. 5-8, 2004.
Özgün Makale
13. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., GABRİELE C., Pizzuolo P., COŞKUNTUNA A., PAOLO M., Pectolytic isoenzymes by Fusarium oxysporum f sp cepae and antifungal compounds in onion cultivars as a response to pathogen infection, CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 25, pp. 249-257, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., MİRİK M., SORAN H., BOYRAZ D., Effect of some organic amendments on onion bulb rot, PHYTOPARASITICA, vol. 30, pp. 429-433, 2002.
Özgün Makale SCI
15. AYAR KAYALI H., ÖZER N., TARHAN L., Intracellular superoxide dismutase catalase and glutathione peroxidase activities and membrane lipid peroxide levels in Fusarium acuminatum upon environmental changes in a defined medium, ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS, vol. 400, pp. 265-272, 2002.
Özgün Makale SCI
16. ÖZER N., GABRIELE C., PAOLO M., Differential accumulation of antifungal phenolic compound during the onion seed germination and upon infection of Aspergillus niger van Tieghem, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 81, pp. 201-205, 1999.
Özgün Makale BIOSIS, CAB Abstracts, Cambridge Scientific Abstracts, Chemical Abstracts
17. ÖZER N., GABRIELE C., MAGRO P., Polygalacturonase production by Aspergillus niger expression in dnion seeds and involvement in virulence, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, vol. 81, pp. 17-24, 1999.
Özgün Makale BIOSIS, CAB Abstracts, Cambridge Scientifics Abstracts, Chemical Abstracts
18. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Evaluation of seed treatments for controlling Aspergillus niger and Fusarium oxysporum on onion seed, PHYTOPATHOLOGIA MEDITERRANEA, vol. 37, pp. 33-40, 1998.
Özgün Makale
19. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Determination of seedborne fungi in onion and their transmission to onion sets, PHYTOPARASITICA, vol. 25, pp. 25-31, 1997.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BÜYÜK O., ÖZER N., Batı Karadeniz bölgesi mısır ekiliş alanlarında koçan çürüklüğü etmeni Fusarium verticillioides in zearalenone oluşturma durumu üzerinde araştırmalar, BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, cilt 52, ss. 337-347, 2012.
Özgün Makale Zoological Record
2. BÜYÜK O., ÖZER N., Reaction of local maize cultivars to Fusarium verticillioides based on disease severity and production of pectolytic enzymes and zearalenone toxin, THE JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOLOGY, cilt 39, ss. 23-29, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. ÖZER N., Determination of the fungi responsible for black point in bread wheat and effects of the disease on emergence and seedling vigour, TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL SCIENCE, cilt 6, ss. 35-40, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZER N., MİRİK M., AHMET Ç., Effects of extracts from some medicinal plants and composts on pectolytic enzymes produced in liquid culture and on onion seeds by Aspergillus niger and Fusarium oxysporum f sp cepae, THE JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOLOGY, cilt 31, ss. 137-154, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
5. ÖZER N., Reaction of some onion cultivars to Aspergillus niger V Tiegh and Fusarium oxysporum Schlecht, THE JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOLOGY, cilt 27, ss. 17-26, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
6. Sağlam N., A. . M., Ö. . N., A. E., S. . H., Bazı fungus türlerinde pektinolitik enzim aktivitesi ile patojenite arasındaki ilişkinin araştırılması, KÜKEM DERGİSİ, cilt 21, ss. 1-12, 1998.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. ÖZER N., ÖMEROĞLU M., Chemical control and determination of fungal causal agent of the wilt disease of onion in Tekirdağ province, THE JOURNAL OF TURKISH PHYTOPATHOLOGY, cilt 24, ss. 47-57, 1995.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
8. ÖZER N., SORAN H., Fusarium genus and Fusarium species isolated from the cultivated plants in Turkey, Journal of Turkish Phytopathology, cilt 20, ss. 69-80, 1991.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
9. ÖZER N., SORAN H., İstanbul ve çevresinde bazı kesme çiçek türlerinde görülen Fusarium türlerinin tespiti dağılışları morfolojik özellikleri ve patojenisiteleri üzerinde araştırmalar, BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, cilt 29, ss. 195-209, 1989.
Özgün Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KENAN K., ÖZER N., Çorlu ve çevresinde kavunlarda görülen yalancı mildiyö hastalığı üzerine bir araştırma, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 3, ss. 27-34, 1995.
Özgün Makale
2. ÖZER N., CENGİZ Ö., Hasat öncesi fungisit uygulamalarının sofralık üzüm muhafazasında kurşuni küf hastalığına etkisi üzerine bir araştırma, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 3, ss. 35-39, 1994.
Özgün Makale
3. ÖZER N., SORAN H., Tekirdağ Kayı köyünde sarmısaklarda görülen Fusarium türlerinin tespiti morfolojik özellikleri ve patojenisiteleri üzerinde araştırmalar, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt 2, ss. 47-54, 1993.
Özgün Makale
4. Kuyucuklu K., ÖZER N., Fungal etmenlerin fungisitlere dayanıklılığı, Hasad Dergisi, cilt 8, ss. 24-25, 1992.
Teknik Not
5. ÖZER N., SORAN H., Bitki hastalıklarının sulama ile ilişkisi, Hasad Dergisi, cilt 3, ss. 22-24, 1987.
Teknik Not
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZER N., COŞKUNTUNA A., Current Trends in Plant Disease Diagnostics and Management Practices,, Bölüm: The Biological Control Possibilities of Seed- Borne Fungi, Yayın Yeri: Springer International Publishing, Editör: Kumar, P., Gupta, V.K., Tiwari, A.K., Kamle, M., 2016.
Bilimsel Kitap
2. ÖZER N., Current Concepts in Botany, Bölüm: Air and Soil-Transmitted Fungal Pathogens of Onion: Diseases Caused and Control, Yayın Yeri: I.K. International Publishing House Pvt.Ltd., Editör: Mukerji KG; Manoharachary C, 2006.
Bilimsel Kitap
3. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Disease Management of Fruits and Vegetables, Bölüm: Seed-borne Fungal Diseases of Onion, and their Control, Yayın Yeri: Kluwer Academic Publishers, Editör: Mukerji KG, 2004.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZER N., Soğan yumrusu üzerinde gelişen fungal etmenlerin tespiti ve kimyasal savaşım olanakları üzerine bir araştırma, Yayın Yeri: Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yayınları, Editör: Nuray Özer, 1995.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Çiftçigil T. H., ÖZER N., ŞABUDAK T., A preliminary study on control of sunflower downy mildew (Plasmopara halstedii) with culture filtrates of antagonistic fungi, 19th International Sunflower Conference (29.05.2016-03.06.2016).
Özet bildiri
2. HAZARHUN G., ÖZER N., Control of sunflower downy mildew (Plasmopara halstedii) with antagonistic fungi, 68 th International Symposium on Crop Protection (17.05.2016-17.05.2016).
Özet bildiri
3. ERTÜRK A., ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Determination of fungicide residues in grape leaves (cv. Yapıncak) grown in Tekirdağ province, before and after pickling., AGRIBALKAN, Balkan Agricultural Congress (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
4. MUSTAFA U., ÖZER N., The prevalence of mummy disease in the quince orchards of Edirne, the pathogenicity of pathogens and determination of resistance of quince cultivars., AGRIBALKAN, Balkan Agricultural Congress, (08.09.2014-11.09.2014).
Poster
5. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., Determination of resistance in some wheat cultivars against Fusarium spp. isolates in Trakya region., 14 th Congress of Mediterranean Phytopathological Union International Society Mycotoxycology (Mediterranean Branch) (25.08.2014-29.08.2014).
Poster
6. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., NAFİZ D., Effectiveness of cyprodinil Fludioxonil mixture to Botrytis cinerea and their residues in grapes and wine., 14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union International Society Mycotoxycology (Mediterranean Branch), (25.08.2014-29.08.2014).
Poster
7. ÖZER N., ATEŞ D., Maria P. A., Paolo M., Gabriele C., Induction of PR proteins by the biocontrol agents Trichoderma harzianum and the non-toxigenic Aspergillus flavus, in onion seedling infected with Aspergillus niger, 14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union International Society Mycotoxycology (Mediterranean Branch) (25.08.2014-29.08.2014).
Poster
8. Vesile U., ÖZER N., The prevalence of leaf rust disease at wheat cultivated area in Sakarya province, the reactions of some lines, and its relationship with climate, 14th Congress of Mediterranean Phytopathological Union International Society Mycotoxycology (Mediterranean Branch), (25.08.2014-29.08.2014).
Poster
9. ÖZER N., Major seed-borne fungal diseases of onion (Allium cepa L.), 9 th International Congress of Plant Pathology, (24.08.2008-29.08.2008).
Poster Erişim Linki
10. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Pectolytic enzymes produced by Alternaria alternata in culture and during colonization of common wheat kernels, Proc. 12 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Rhodes Island, (11.06.2006-15.06.2006).
Poster Erişim Linki
11. KÖYCÜ N. D., CENGİZ Ö., COŞKUNTUNA A., ÖZER N., The control of fungal diseases on vine grafts during callus formation, 12 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Rhodes Island (11.06.2006-15.06.2006).
Poster Erişim Linki
12. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., ANTONIO I., Evaluation on susceptibility of table grape cultivars to Botrytis bunch rot, 13th International Botrytis Symposium (25.10.2004-31.10.2004).
Poster Erişim Linki
13. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., The determination of fungal agents of onion bulbs, their biological and chemical control in the stacks, 10thCongress of the Mediterranean Phytopathological Union (01.06.1997-05.06.1997).
Poster Erişim Linki
14. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., The pathogenicity of Aspergillus niger and some Fusarium species on onion seeds and seedlings, 10th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (01.06.1997-05.06.1997).
Poster Erişim Linki
15. ÖZER N., SORAN H., Determination of wilt diseases agents in sunflower and the reactions of sunflower varieties against them in Tekirdağ, 9 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union (18.09.1994-24.09.1994).
Poster Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZER N., ŞABUDAK T., Özer C., Gindro K., Schnee S., Solak E., Bağda külleme hastalığına karşı epikütikülar mum tabakasının rolü üzerinde araştırmalar, Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
2. DİDAR A., ÖZER N., İthal edilen ve Trakya Bölgesinde tarımı yapılan alanlardan alınan kanola tohum örneklerinde tohum kökenli fungal etmenlerin tespiti, II. ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ. II. SEMPOZYUM (09.09.2015-11.09.2015).
Özet bildiri
3. COŞKUNTUNA A., Yonsen Ş., ÖZER N., Demir M., ATEŞ D., Marulda kurşuni küf hastalığının örtüaltı koşullarında biyolojik mücadelesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Özet bildiri
4. ÖZER N., Soğanda siyah küf hastalığıının mücadelesi ve antifungal bileşiklerin teşviki için tohum uygulamalarında fungal antagonistlerin seçimi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Özet bildiri
5. KÖYCÜ N. D., ÖZER N., NAFİZ D., Bağlarda kurşuni küf etmeni (Botrytis cinerea Pers. Ex. Fr.)´nin kullanılan fungisitlere duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi ve kimyasal mücadelesi üzerine araştırmalar, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., Trichoderma harzianum ´un ve Bazı Fungisitlerle Karışımının Bağda Kurşuni Küf Etmeni Botrytis cinerea ´ya Etkisi Üzerine Ön Çalışmalar, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, İsparta (27.08.2007-29.08.2007).
Özet bildiri Erişim Linki
7. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., Trichoderma harzianum ile Soğanda Dip Çürüklüğü Hastalığının Tarla Koşullarında Biyolojik Kontrolü, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, İsparta (27.08.2007-29.08.2007).
Özet bildiri Erişim Linki
8. KÖYCÜ N. D., CENGİZ Ö., ÖZER N., Önemli şaraplık üzüm çeşitlerinin Tekirdağ ili ekolojik koşullarında kurşuni küf hastalığına karşı reaksiyonları, Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ (19.09.2005-23.09.2005).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ÖZER N., DESEN C., ARZU Y., Soğanda Botrytis allii Munn. ´a karşı biyolojik savaş olanakları üzerinde araştırmalar, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26.09.1995-29.09.1995).
Poster Erişim Linki
10. ÖZER N., BİLGİN O., ARZU Y., DESEN C., Tekirdağ ili ekolojik koşullarında bazı makarnalık buğdayların külleme hastalığına karşı reaksiyonları üzerine bir araştırma, VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Tarım Bilimleri Dergisi (12.10.2016-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Tropical Plant Pathology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
4. CROP PROTECTION, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI
5. JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI
6. Bitki Koruma Bülteni (17.11.2016-), Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi Zoological Record
7. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
8. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:4.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
9. Bitki Koruma Bülteni, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Uluslararası Projeler
1. Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı Üzüm Çeşit ve Tiplerinin Toplanması, Hastalıklara Dayanıklılığının Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi ve Dayanıklılık Islahı Çalışmalarında Ebeveyn Olarak Kullanılabilecek Genotiplerin Belirlenmesi, TÜBİTAK-DFG, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 15.05.2014-Devam Ediyor.
2. Phytopathological studies on the interaction onion-soft rot phytopathogenic fungi, TÜBİTAK, Yürütücü, 09.02.1999-09.02.2001.
Ulusal Projeler
1. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola ((Berk. & M.A. Curtis) Berl. & De Toni)) Hastalığına Karşı Reaksiyonları ve Etmenin Moleküler Karakterizasyonu, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2016-Devam Ediyor.
2. Ayçiçeği Mildiyösü (Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. Et de Toni) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Mekanizmasının Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2016-Devam Ediyor.
3. Asmalarda mildiyö hastalığına dayanıklılığın marköre dayalı seleksiyon ve fenotipleme yardımıyla erken teşhisi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 05.03.2015-Devam Ediyor.
4. Bağda külleme hastalığına karşı dayanıklılıkta epikütikülar mum tabakasının rolü üzerinde araştırmalar, BAP, Yürütücü, 04.02.2014-29.03.2016.
5. İthal edilen ve Trakya bölgesinde tarımı yapılan alanlardan alınan kanola tohum örneklerinde tohum kökenli fungal etmenlerin tespiti, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.12.2013-28.12.2014.
6. Trakya Bölgesinde Bazı Buğday Çeşitlerinin Fusarium spp. izolatlarına Dayanıklılığının Tespit Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 14.01.2011-14.02.2012.
7. Bacillus subtilis ve çinko içeren bitki koruyucu aktivatör, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.01.2010-01.12.2010.
8. Tekirdağ ili ve çevresinde soğan üretim alanlarında siyah küf ve dip çürüklüğü hastalık etmenlerine karşı toprak fungistasisinin belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.09.2006-01.07.2007.
9. Kurşuni küf hastalığı etmeni (Botrytis cinerea Pers.Ex.Fr.) nin Trakya Bölgesinde bağda kullanılan fungisitlere karşı duyarlılık düzeylerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 10.01.2005-10.01.2007.
10. Melezleme yolu ile külleme (Oidium tuckeri) ve mildiyö (Plasmopara viticola) hastalıklarına toleranslı yeni üzüm çeşitlerinin Elde edilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2001-01.01.2008.
11. Soğanda (Allium cepa L.) siyah küf ve dip çürüklüğü hastalıklarına karşı dayanıklılığın bazı doğal bileşiklerle teşviki, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.09.2000-22.09.2003.
12. Tohumla ve toprakla taşınan funguslar ile soğan arasındaki patojen-konukçu ilişkilerinde bazı bitki ekstraktları ve kompostlarının rolü., TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.08.1998-01.08.2000.
13. Tohumla ve toprakla taşınan funguslar ile soğan arasındaki patojen-konukçu ilişkilerinde bazı bitki ekstraktları ve kompostlarının rolü., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.02.1998-04.02.2000.
14. Türkiye de soğanda tohumla taşınan fungal etmenlerin tespiti ve savaşım olanakları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 02.01.1995-01.01.1997.
Üyelikler
Italya Fitopatoloji Derneği, Üye, 1999-2010.
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1989-.
Aldığı Sertifikalar
Teaching Staff mobility of ERASMUS program, Yer:Department of Plant Protection, Agricultural Faculty, Tuscia University, ITALY/Viterbo, 24.05.2010-06.06.2010.
Teaching Staff mobility of ERASMUS program, Yer:Department of Plant Protection, Agricultural Faculty, Szent Istvan University, HUNGARY/Gödöllö, 03.05.2006-10.05.2006.
Course on Research and Development in Integrated Pest Management, Yer:Volcani Campus, ISRAEL/Bet Dagan , 14.06.2005-07.07.2005.
Teaching Staff Mobility of Erasmus, Yer:Department of Plant Protection, Agricultural Faculty, Tuscia University, ITALY/Viterbo, 07.03.2005-19.03.2005.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
YÖK BURSU, Yer:Agroscope, Changins-Wadenswill, SWITZERLAND/Nyon, 15.10.2012-15.12.2012.
TÜBİTAK-NATO B2 BURSU, Yer:Department of Plant Protection, Agricultural Faculty, Tuscia University, ITALY/Viterbo, 01.04.1997-31.07.1997.